top of page

Zelfvertrouwen

We onderscheiden twee soorten zelfvertrouwen: het sociaal zelfvertrouwen en het fundamenteel zelfvertrouwen.

Het fundamenteel zelfvertrouwen is de overtuiging dat we alles aankunnen op voorwaarde dat we lang voldoende volhouden en leren uit de onvermijdelijke mislukkingen.

Een gebrek aan fundamenteel zelfvertrouwen ligt ten grondslag aan tal van psychiatrische afwijkingen. Het is daarom essentieel om in therapie steeds te bouwen aan dit fundamenteel zelfvertrouwen.

Anderzijds is er ook het sociaal zelfvertrouwen. Sociaal zelfvertrouwen en fundamenteel zelfvertrouwen komen vaak samen voor en ze versterken elkaar, maar enerzijds heeft het fundamenteel zelfvertrouwen de functie om de persoonlijkheid te ontwikkelen, terwijl sociaal zelfvertrouwen vaak een (over)compensatie kan zijn voor een gebrek aan fundamenteel zelfvertrouwen.

bottom of page