top of page

Psychotherapie

Terugbetaling

Terugbetaling gebeurt momenteel door

- Partena

- Vlaams Neutraal Ziekenfonds

- Bond Moyson

- Liberale Mutualiteit

- Christelijke Mutualiteit

bottom of page